0a1azolvasasoscikk2

 

Egy professzor felmutat egy 10.000 Ft-os bankjegyet az évfolyamnak, majd megkérdi a hallgatókat:
“Ki szeretné ezt a bankjegyet?” Minden gyerek felemeli a kezét. Összegyűri a kezében a pénzt, majd újból felteszi a kérdést az osztálynak:
“Továbbra is szeretnétek?” a kezek ismét az égbe emelkednek. A professzor eldobja a gyűrött bankjegyet, majd ráugrik és eltapossa, ezután újból megkérdi:
“Még mindig akarjátok a pénzt?” A hallgatók újból jelentkeznek egytől egyig. A professzor ekkor így szól: “Kedves hallgatóim, ma tanultatok egy nagyon fontos leckét az élettől: Habár ezt a 10.000 Forintot összegyűrtem, rátapostam és eldobtam, de továbbra is szeretnétek, ha a tiétek lenne, mert a bankjegy értéke nem változott, még most is 10.000 Forintot ér!
Sokszor az életben ellenkeznek veletek, emberek visszadobnak és elutasítanak titeket. Azt érzitek, hogy már nem ér semmit a létetek, de a ti ÉRTÉKETEK nem változik SOHA azoknak az embereknek, akik valóban szeretnek titeket, még akkor sem, amikor a legrosszabb passzban vagytok, az emberi ÉRTÉK TOVÁBBRA IS UGYANANNYIT ÉR!
NE KÉTELKEDJ magadban, mindig ugyanannyit érsz, sőt többet, de SOHA KEVESEBBET!